Alicja Choińska  - Reżyseria piosenki

Jarosław Kilian - Metafora w teatrze

Grzegorz Kostrzewa Zorbas - Teatr i polityka

Iwona Lorenc - Teatr jako farmakon

Jan Maciejowski  - 80 lat Reżyserii

Marta Miłoszewska - Twórczość - od pasji do profesji

Andrzej Pawłowski - Reżyser Obywatel

Andrzej Pawłowski - Kontekstowa Teoria Komunikacji. 

                                              Konrad Swinarski

Ryszard Peryt - LOGOS-MELOS-OPERA

Henryk Izydor Rogacki - Opisać reżysera

Maciej Wojtyszko - Czarno widzę

Jacek Zembrzuski - Przyszłość reżyserii...

©Copyright

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne

DRAMA

80 LAT

WydziałuReżyserii