And

rzej

Pawł

ow

ski

spektakle

pamięci

 Jerzego Kamasa

Witolda Gombrowicza 

teatr międzyludzki

Andrzej

Pawłowski

©Copyright

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne

DRAMA