Żywe archiwum DRAMA + spektakle: 18 lat działań


Projekt w ramach programu

Kultura w sieci w 2020 roku
Naszym celem jest wszechstronne zaprezentowanie i publiczne udostępnienie w Internecie wielkiego dorobku ( 18 lat !) ciekawych i wszechstronnych działań artystycznych (ba, wręcz unikatowych !), profesjonalnych i edukacyjnych, skierowanych do szerokiej publiczności, który to dorobek dotyczy 5 sfer działalności:


1. Witold Gombrowicz i jego dzieła - najwybitniejszego polskiego pisarza XX wieku - upowszechnianie pogłębionego rozumienia jego twórczości poprzez organizowanie Konferencji ( 16 obszernych referatów), analiz, wykładów, spektakli (4 duże profesjonalne spektakle i kilka mniejszych, także naszych studentów) i nowatorskich zapisów realizacji/rejestracji w nowatorskiej formie interaktywnej - korespondencja teksów, video, foto i audio z wykorzystaniem nowoczesnych zdobyczy techniki cyfrowej; celem jest uważniejsze przyjrzenie intelektualnej i społecznej wartości gombrowiczowskiej spuścizny i stosowaniu ich przesłania ,


2. Howard Barker i jego twórczość oraz jej recepcja, nowatorska forma tych utworów i jej głębokość poznawcza; celem jest tu poznanie jego koncepcji ( b. słabo znanej dotąd w Polsce, a niezwykle inspirującej ) Teatru Tragicznego i Teatru Katastrofy w nowoczesnej formule teatralnej oraz jej przekazu treściowego zbudowanego w oparciu o teorię dysonansu poznawczego, dla uwypuklenia jej głębokiego przekazu dramaturgicznego i poznawczego ( unikalny wywiad z Howardem Barkerem oraz zapisy fragmentów jego spektakli),


3. Nasze konkursy  dramaturgiczne i przeglądy spektakli laureatów pod hasłem "Teraz  Polskie”.  Byliśmy w tym zakresie prekursorami, promotorami twórczości nowych dobrych dramaturgów i ich dramatów, a celem naszym było rozwijanie tak potrzebnej polskiej współczesnej twórczości artystycznej oraz wszechstronna edukacja warsztatowa i społeczna w tych zakresach ( także poprzez warsztaty i dyskusje z publicznością), co ma znaczenie dla niej samej i dla pełniejszej diagnozy społecznych problemów naszego społeczeństwa, te cele pragnęliśmy realizować,


4. zapisy naszych ostatnich spektakli poświęconych kultywowaniu naszej polskiej tradycji literackiej, społecznej ze zwróceniem uwagi na ich uniwersalną, a nie tylko historyczną wartość "Gombrowicz o Polsce" i "Witkacy 1939 - o zaniku uczuć metafizycznych" są to zapisy audio i video dotyczące koncepcji twórczości i filozofii społecznej naszych wielkich prekursorów i twórców polskiej sztuki współczesnej, zapisy te mają niebagatelną wartość poznawczą i nowatorską formę przekazu z użyciem przetworzeń cyfrowych audio i video, ale adekwatną do literackiej i filozoficznej treści i przesłania jej twórców, naszym celem jest tu próba upowszechnienia twórczości i wzbudzenie refleksji na problemami naszej współczesności,


5. Zamierzamy też podjąć się promocji twórczości filozoficznej i literackiej członka naszego Stowarzyszenie dra Bogusława Jasińskiego, zawodowego filozofa i reżysera, twórcy fascynującej koncepcji filozoficznej - ethosofii ( autora kilkunastu książek i powieści oraz ponad 100 artykułów filozoficznych, wykładów i pogadanek filozoficznych, a także autora scenariusza fabularnego filmu – w przygotowaniu). Naszym celem będzie zwrócenie uwagi publiczności na tę nowatorską koncepcję filozoficzną i jej przystępne propagowanie dla celów edukacyjnych i wiedzotwórczych; będziemy promować ją poprzez publikację w Internecie fragmentów tych dzieł.

Andrzej Pawłowski o stowarzyszeniu Drama.

©Copyright

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne

DRAMA