24 listopada (środa) od g.11.00 

dr Andrzej Pawłowski (Akademia Teatralna, reżyser teatralny)

Powitanie, wprowadzenie 

Gombrowicz i psychologia

prof. dr hab. Krzysztof Korzeniowski ( SWPS, psycholog)

Badacz społeczny Gombrowicz (polityczny teatr Gombrowicza)

dr Zbigniew Roman (psycholog)

Forma międzyludzka- mechanizmy obronne w "Ślubie" Gombrowicza.


Barbara Pietkiewicz

Sen w "Ślubie" - sen o ślubie?


dr Janusz Pawłowski (literaturoznawca) 

Kształt i świadomość (o "Kosmosie")


Joanna Siedlecka ( autorka "Jaśniepanicza") 

Witold Gombrowicz

dr hab. Ewa Graczyk (Uniwersytet Gdański, literaturoznawca) 

Gombrowicz chce rozmawiać

Jacek Dobrowolski (filozof)

Gombrowicz i głupota

dr Andrzej Pawłowski 

Teatr psychologiczny Witolda. INFO

+ projekcja DVD spektaklu "Kosmos" reż. A. Pawłowski, Teatr Ateneum i Teatr Telewizji,1993 

+ spektakle studentów II r. Wydz. Reżyserii A.T. - w SWPS 

+ spektakl "Dziewictwo" reż. T.Gawron (IV r. wydz. Reżyserii A.T.) 

w Klubie Le Madame, ul. Koźla 12 g.18.00 

27 listopada g. 11.00


prof. Andrzej Kurz (wydawca) 

Jak wydałem Gombrowicza

Krzysztof Wyszkowski 

A jak ja wydałem Gombrowicza


Krótkie wystąpienia i dyskusje panelowe o obecności Gombrowicza: 

Wymienieni powyżej oraz Ludwik Dorn, Kinga Dunin, Joanna Siedlecka, Jacek Zembrzuski (reżyser) INFO, Sławomir Sierakowski (socjolog) INFO

Bronisław Wildstein(?),Jerzy Jackl, Piotr Pacewicz (?)

oraz zaproszeni goście, widzowie, uczestnicy, dyskutanci.


Podsumowania i dyskusje 

+ "Ślub" - Teatr Studio g.19.00 

26 listopada (piątek) od g. 11.00

prof. dr hab. Krzysztof Okopień (Uniwersytet Warszawski, filozof) 

Filozofia Gombrowicza

prof. dr hab. Aleksander Ochocki (Uniwersytet Warszawski, Akademia Teatralna, filozof) 

Kosmos - Ja i Historia

dr Piotr Graczyk (Uniwersytet Jagielloński, filozof) 

Porno-grafia, czyli zapisywanie natury.


dr Bogdan Jasiński (filozof, reżyser) 

Filozofia dialogu.


Mateusz Werner 

Maski Gombrowicza.


dr Dariusz Gawin (PAN, historyk idei) 

Gombrowicz wychowawca Polaków.


prof. dr hab. Tadeusz Cegielski (Uniwersytet Warszawski, historyk) 

Historia i historie Gombrowicza


Jerzy Kamas, Jerzy Radziwiłłowicz, Henryk Talar, 

Zbigniew Zapasiewicz (aktorzy)

Rozmowa: grać Gombrowicza
+ instalacja plastyczna Jadwiga Sawicka 

+ projekcja DVD "Pornografia" reż. A. Pawłowski, 

spektakl T. Ateneum 1983 

+ spektakle studentów II r. Wydz. Reżyserii A.T. 

+ spektakl teatralny "Ślub" reżyseria A. Pawłowski, 

scen. Z. Roman, obrazy M. Sobczyk 

Teatr Studio, g. 19.00

©Copyright

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne

DRAMA

Rok Gombrowicza