Pierwszy zawodowy spektakl –- pierwsza nagroda

Pornografia Witolda Gombrowicza.

Ilustrowaną fabułę przedstawia Andrzej Pawłowski.

Andrzej

Pawłowski

©Copyright

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne

DRAMA