Projekt WG to działanie, które w tytule ma WG - przy rozwinięciu Warszawa Gombrowicz, dotyczy sztuki wizualnej i postulatu czy wniosku Gombrowicza, że forma rodzi się pomiędzy ludźmi.

Pomiędzy: artystami - Gombrowiczem - miastem, świadomymi i nieświadomymi uczestnikami projektu.

Projekt WG:

0) to obszar sztuki wizualnej, propagandy, i krytyki

1) w pewnym sensie dotyczy formy, czy ujęty jest aspekt formy, o jakim wypowiadał się Gombrowicz, że dopiero rodzi się, a nie już istnieje. Rodzi się również we wskazaniu tego, a nie innego elementu i w kolejności tego wskazywania.

2) opracowują artyści: Jadwiga Sawicka i Marek Sobczyk

3) to dwie Litery "W" i "G"

4) w jego ramach Witold Gombrowicz poddany jest rozważaniu: łatwo czy trudno nawiązać do niego i wskazać właśnie jego.

5) jest realizowany w Warszawie od końca sierpnia do końca grudnia 2004 roku

©Copyright

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne

DRAMA

Rok Gombrowicza