Marek Sobczyk
Powołanie Nowego Ruchu Społecznego
"Młoda Polska Dziewica" jako dzieła sztuki
działanie na konferencji "Gombrowicz Obecny"
w ramach projektu WG.


Trzeba zacząć od artysty, od jego nastawienia na formę, od jego wrażliwości czy obsesji związanej z formą. Trzeba zakończyć powołaniem Nowego Ruchu Społecznego o nazwie "Młoda Polska Dziewica", ruchu o nazwie Dźwięcznej i Nadziejorodnej. Ruch ten powoływany jako dzieło sztuki może być powoływany wielokrotnie na nowo bo jest istotnie "nowym", za każdym razem "dziewiczym" ruchem społecznym. 


Społecznośc otrzymuje swego rodzaju wskazówkę, instrukcję działania, przejmowane są i wykorzystywane stare znaki, ikony, stare formy. Tak jak znak i forma krzyża, forma krzyżowania, stary formą artysta, ikona ukrzyżowania - używane jest to co jest społeczności znane. Przejęte na czas powoływania Nowego Ruchu Społecznego, użyte i zużyte, jako niepotrzebne jest z powrotem społeczności zwracane. Ruch ten wyzwalając formę z formy może przemienić starego artystę w dziewicę, Formę - Mamę/Matkę/Maskę/Mater/Materię w Formę - Dziewicę.

Stara forma w formę - nadzieję. 

1. forma - mama

Po pierwsze mama jest formą, ale jest też mamą, z której czy wobec której. Z mamy ale i wobec mamy, mama pozwala się uformować. Forma mama dla małego, dla nieświadomego czy inaczej świadomego "płodu i dziecka" - artysty. Forma zaczyna rodzić i żywić. 

2. forma - matka 

forma - mama przemienia się w formę - matkę w wymiarze społecznym, czy resocjalizacyjnym - każde dziecko jest naprowadzane na właściwą drogę. W planie rodziny i wychowania forma staje się matką - to co było mamą z krwi i mleka staje się matką - wychowawcą, dyscypliną. Forma zaczyna zobowiązywać. 

3. forma - maska 

Matka przyjmuje jedną z możliwych do przyjęcia ról matki, można powiedzieć: tyle ról ile matek, ale można też powiedzieć: matka jest tylko jedna - za to może przyjąć "nieskończoną" ilość masek. Ile ról matki tyle masek - "nieskończona" ilość masek, ale znowu jedna forma - maska. Forma zaczyna mylić. 

4. forma - mater 

Matka to Mater. Ale Mater to uniwersalna i dostojna, ale też nieosobista, obecna dla wszystkich, ale dla ciebie pojedynczego niedostępna i nieczuła - nie twoja matka. Forma zaczyna być obca. 

5. forma - materia 

Mater - materia to ten sam rdzeń, mater staje się matką samej siebie, rozmnaża się sama i płodzi samą siebie, jest matką samej siebie i kategorią dla samej siebie. Przemożna wszechobecność materii wypełnia przestrzeń w stopniu najwyższym, zostaje tylko miejsce na antymaterię (która jest istotnie materią samą). Forma - materia jest wszędzie, zobowiązuje w stopniu najwyższym. Forma jest materią. 

Powołanie Nowego Ruchu Społecznego MPD (Młoda Polska Dziewica) jako dzieła sztuki 

Tak więc może teraz nastąpić powołanie Nowego Ruchu Społecznego MPD w rozwinięciu Młoda Polska Dziewica, ruch jest związany z ukrzyżowaniem artysty - uczynkiem dokonanym przez społeczność, jest tez związany z przejmowaniem starych form, znaków, ikon, zużywaniu ich i oddawaniu jako już niepotrzebnych z powrotem.

©Copyright

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne

DRAMA

Rok Gombrowicza