Witkacy 1939

- O zaniku uczuć metafizycznych -

w 80 rocznicę

Zapis próby generalnej- cały spektakl

Portrety 2.

Portrety 1.

Wykresy

Witkacy 1939

w 80 rocznicę

©Copyright

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne

DRAMA